اثبات پرداختی های زیپ فایل

در این صفحه لیست واریزی هفته قبل را مشاهده خواهید کرد

آخرین بروزرسانی هفته آخر فروردین ماه ۹۵

.

اثبات پرداختی های زیپ فایل تسویه حساب روزانه تا هفته گذشته

این لیست به صورت دستی و در هر هفته تکمیل می شود.این لیست و رسید های پرداختی به بازاریابان زیپ فایل می باشد.

تعداد بازاریابان زیپ فایل در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ = ۷ نفر

—————————————-

این لیست به صورت ماهانه در ابتدای هر ماه به روز خواهد شد

 نام کاربری بازاریاب                              مجموع پرداختی ها

**********************************************************************

sina                                                   مبلغ ۲٫۸۰۲۰۰۰ تومان

samane                                              مبلغ ۳٫۴۵۱۰۰۰ تومان

darush                                                مبلغ ۴٫۵۸۹۰۰۰ تومان

nafise                                                 مبلغ ۵٫۱۰۲۰۰۰ تومان

soroush                                                مبلغ ۱٫۹۵۷۰۰۰ تومان

mahsa                                                  مبلغ ۸٫۷۵۲۰۰۰ تومان

farid                                                     مبلغ ۲٫۷۶۳۰۰۰ تومان

poria                                                     مبلغ ۱٫۶۸۱۰۰۰ تومان

 بازاریاب فروردین ماه سرکار خانم مهسا . م می باشد

به ایشان مبلغ ۵۰٫۰۰۰ تومان وجه نقد واریز گردید .

واریزی هدیه نقدی ایشان :

hedie_1

 .

 .

اثبات تمامی واریزی ها زیپ فایل ( آخرین واریزی های هفته قبل – بروزرسانی لیست هفتگی )